Modellervoks i klasselokalet – ny og sjov læring for alle elever.

Læring på en ny måde med modellervoks.

Skolerne idag er opbygget til de fagligt stærke børn. Vi gør det vi er bedst til og vi kan bedst lide det, vi er gode til. Det er en god selvforstærkende cirkel. Desværre kan det så blive en ond cirkel for de børn, der lærer på en anden måde end den traditionelle. Dem som ikke bryder sig om eller har svært ved at lære på præcis den måde. Der skal simpelthen gøres noget andet. Der skal undervises på en anden måde.

Kreativitet skal fremelskes og det er noget alle børn har i sig. Derfor er det fantastisk givende at lære igennem kreativiteten.

Her er modellervoksen, f.eks. fra bæredygtige AILEFO, et effektivt redskab til god læring. For alle børn.Tips til læringsaktiviteter med modellervoks.

Det dejligt bløde voks er ikke kun til børnehavebørn. Der er forskellige måder at bruge modellervoksen på under læring, eksempelvis:

  • Stop Motion film – lad eleverne bygge en scene og figurer op og lad dem sammensætte en filmhistorie. På præcis samme måde som de ville skulle skrive en stil.
  • Lad eleverne gengive en fortælling de har læst eller byg videre med alternative slutninger osv.
  • Byg regnestykker og udregninger op ved hjælp af simple forklaringer med modellervoks som visuel hjælp.
  • Brug modellervoks som en dæmpende aktivitet, hvis der er for meget uro i klassen.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for sjove læringsaktiviteter med modellervoks. Det er en effektiv og inkluderende metode, til at få alle med i undervisningen. Børn lærer bedst, når de skal bruge læringen praktisk.