Transport af dyr

Ved dyretransport forstås flytning af dyr fra et sted til et andet. Det er en nødvendig del af landbrugs- og husdyrindustrien samt i forbindelse med redning og flytning af dyr. Der findes mange forskellige metoder til dyretransport, som hver især har deres egne fordele og ulemper. Den vigtigste overvejelse, når man vælger transportmetode, er dyrenes velfærd.

Der findes en række forskellige måder at transportere dyr på. Den mest almindelige metode er vejtransport med påhængskøretøjer eller lastbiler, der er specielt konstrueret til dyretransport. Det er ofte den mest praktiske metode, især når det drejer sig om korte rejser. Det kan dog være stressende for dyrene, og de kan blive udsat for grov behandling, hvis de ikke bliver passet ordentligt.

Fordelene af dyretransport omfatter flytning af dyr til nye græsgange eller græsningsområder, transport af dyr til slagtning og flytning af dyr til avlsformål. Dyretransport spiller også en vigtig rolle i forbindelse med redning og flytning af dyr under naturkatastrofer.